Rödspov (Black-tailed Godwit)

Rödspov har det latinska namnet Limosa limosa vilket betyder ungefär den som lever vid ”dy och gyttja”. 35-45 cm. Rödspov har ett vingspann på upp till 75 cm. Det är en spov som lätt känns igen på sina iögonfallande vita vingband samt den svart- och vittecknade stjärten. Ses ofta vid fuktiga strandängar på Öland, Gotland och Skåne.

Rödspov (Black-tailed Godwit) vid Munkagårdsfloen, Halland
Munkagårdsfloen, Halland 19/03/2022

Rödspov (Black-tailed Godwit) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Rödspov (Black-tailed Godwit) vid Stora Amundön, söder om Göteborg

Rödspov (Black-tailed Godwit) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg 24/09/2021
Rödspov (Black-tailed Godwit) söder om Hulterstad, Öland
Hulterstad, Öland 28/05/2021

Rödspov (Black-tailed Godwit) vid Stora Amundö, Göteborg

Rödspov (Black-tailed Godwit) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 02/06/2019
Rödspov (Black-tailed Godwit) längs landsvägen sydöstra delen på Öland
Längs landsvägen på sydöstra delen av Öland 08/07/2018
Rödspov (Bar-tailed Godwit) vid parkeringen Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 09/05/2018
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om Fyrvägen, Ottenby, Öland 05/08/2016
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om Fyrvägen, Ottenby, Öland 01/08/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 31/07/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 21/05/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland
Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland 06/05/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 29/06/2010
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 11/06/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot