Rödspov (Black-tailed Godwit)

Rödspov har det latinska namnet Limosa limosa vilket betyder ungefär den som lever vid ”dy och gyttja”. 35-45 cm. Rödspov har ett vingspann på upp till 75 cm. Det är en spov som lätt känns igen på sina iögonfallande vita vingband samt den svart- och vittecknade stjärten. Ses ofta vid fuktiga strandängar på Öland, Gotland och Skåne.

Rödspov (Black-tailed Godwit) längs sydöstra delen på Öland
Längs östra vägen på södra Öland 08/08/2018
Rödspov (Bar-tailed Godwit) vid parkeringen Ölands Södra Udde
Parkeringen Ölands Södra Udde 09/05/2018
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 01/06/2017
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 05/08/2016
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 01/08/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 31/07/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 21/05/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland
Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland 06/05/2016

Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 29/06/2010
Rödspov (Black-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Väster om fyrvägen, Ottenby, Öland 11/06/2010