Gulärla (Yellow Wagtail)

Gulärla heter Motacilla flava på latin. Det betyder ”Den gula som vippar med stjärten”. Lätt att känna igen på sin gula undersida och olivgröna rygg. Huvudets färg varierar mycket och finns i många olika raser. Sydliga gulärlor har grått på huvudet med vitt ögonbrynsstreck, medan nordliga gulärlor är ”svarta” på huvudet och saknar ögonbrynsstreck.

Gulärla (Yellow Wagtail) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 07/05/2023
Gulärla (Yellow Wagtail) vid Görans Dämme, Öland
Görans Dämme, Öland 25/05/2021
Gulärla (Yellow Wagtail) vid Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 16/06/2019
Gulärla (Yellow Wagtail) vid Fågeludden, Hornborgasjön
Fågeludden, Hornborgasjön 14/05/2019
Gulärla (Yellow Wagtail) längs fyrvägen Ölands Södra Udde
Fyrvägen Ölands Södra Udde 09/06/2018
Gulärla (Yellow Wagtail) norr om Ventlinge, Öland
Norr om Ventligen, Öland 09/05/2018

Gulärla (Yellow Wagtail), Stora Amundö, söder om Göteborg

Gulärla (Yellow Wagtail), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 30/04/2017
Gulärla (Yellow Wagtail), Morups Tånge, Falkenberg, Halland
Morups Tånge, Falkenberg, Halland, 11/09/2016

Gulärla (Yellow Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland
Gulärla (Yellow Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland

Gulärla (Yellow Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 21/05/2011
Gulärla (Yellow Wagtail), Fågeludden, Hornborgsjön, Västergötland
Fågeludden, Hornborgsjön, Västergötland 23/05/2009
Gulärla (Yellow Wagtail), Tjolöholm, Halland
Tjolöholm, Halland, 03/05/2009

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv