Fiskgjuse (Osprey)

Fiskgjuse heter Pandion haliáetus på latin. Pandion betyder ”ganska gudomlig” men det var även namnet på en konung i Athen. Haliáetus är grekiska och betyder havsörn. Fiskgjusen är världens mest spridda rovfågel. Den är stor, 55-60 cm med ett vingspann på 145-170 cm. Den har en vit undersida med mörka ”knogar” på vingarna. ÖVersidan är mörk och spräcklig. Ses ofta ryttla över vatten när den spanar efter fisk.

Fiskgjuse (Osprey) vid Stora Amundön, Göteborg
Fiskgjuse (Osprey) vid Stora Amundön, Göteborg 07/08/2020

Fiskgjuse (Osprey), Stora Amundö, söder om Göteborg

Fiskgjuse (Osprey), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/07/2016
Fiskgjuse (Osprey), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 12/04/2014
Fiskgjuse (Osprey), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 31/08/2013
Fiskgjuse (Osprey), Kolabacken, Falsterbo i Skåne
Kolabacken, Falsterbo, Skåne 09/09/2012
Fiskgjuse (Osprey), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 10/04/2010
Fiskgjuse (Osprey), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 07/05/2008
Fiskgjuse (Osprey), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 17/04/2008

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk