Fågelarter 2022

December 2022

Sidensvans (Waxving) vid Stora Amundö, Göteborg
Sidensvans
Svarthätta (Blackcap) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Svarthätta
Baltimoretrupial (Baltimore Oriole) vid Förslöv, Skåne
Baltimoretrupial
Mandarinand (Mandarine Duck) vid Axlemossen, Göteborg
Mandarinand
Kungsörn (Golden Eagle) vid Askeby på norra Hisingen
Kungsörn
Gärdsmyg (Wren) vid Askeby, norra Hisinge
Gärdsmyg
Rördrom (Eurasian Bittern) vid Torslandaviken, Göteborg
Rördrom
Skäggmes (Bearded ) Tit vid Torlsandaviken, Göteborg
Skäggmes

November 2022

Större korsnäbb (Parrot Crossbill) vid Käringberget, Göteborg
Större korsnäbb
Ejder (Eider) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Ejder
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg
Svarthakad buskskvätta
Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Roskarl
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Snösparv

Oktober 2022

Sparvhök (Sparrowhawk) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Sparvhök
Råka (Rook) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Råka
Ormvråk (Common Buzzard), Halland
Ormvråk
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Korshman, Morups Tånge i Halland
Kärrsnäppa
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Berglärka
Större piplärka (Richard´s Pipit) vid Videbergshamn, Bua i Halland
Större piplärka
Större skrikörn (Greater Spotted Eagle) vid Össbyskogen och Eketorp, Öland
Större skrikörn
Prärielöpare (Buff-breasted Sandpiper) vid Schäferiängarna, södra Öland
Prärielöpare
Alförrädare (Steller’s eider) vid Ölands Södra Udde
Alförrädare
Ormvråk (Common Buzzard) vid Kungsgården, Ottenby, Öland
Ormvråk
Stjärtand (Pintail) vid Ölands Södra Udde
Stjärtand
Havsörn (White-tailed Eagle längs fyrvägen Ölands södra udde
Havsörn
Sjöorre vid Ölands Södra Udde
Sjöorre
Bläsand (Wigeon) vid Ölands Södra Udde
Bläsand
Bläsgås (White-fronted Goose) vid Södra Lundspetsen, Ottenby, Öland
Bläsgås
Brandkronad kungsfågel vid Fyrträdgården, Ölands Södra Udde
Brandkronad kungsfågel
Kustpipare vid Sebybadet, Öland
Kustpipare
Ormvråk (Common Buzzard) vid Eketorp, Öland
Ormvråk
Varfågel vid Grönhögen, Öland
Varfågel
Brushane (Ruff) längs fyrvägen Ölands Södra Udde
Brushane
Fjällvråk på Öland
Fjällvråk
Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon) söder om Gräsgård, Öland
Pilgrimsfalk
Prutgås (Brent Goose) längs Fyrvägen, Ölands södra udde
Prutgås
Ägretthäger (Great White Heron) vid Triberga, Öland
Ägretthäger

September 2022

Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Lagmansholmen, Hisingen
Aftonfalk
Ägretthäger (Great White Heron) vid Stora Amundö, Göteborg
Ägretthäger
Gluttsnäppa vid Stora Amundö, Göteborg
Gluttsnäppa
Myrspov vid Stora Amundö, Göteborg
Myrspov
Lärkfalk vid Björkhults golfbana, Falkenberg
Lärkfalk
Ormvråk (Common Buzzard) vid Björkhults golfbana, Falkenberg
Ormvråk
Röd glada (Red Kite) vid Björkhults golfbana, Falkenberg
Röd glada
Småsnäppa (Little Stint) vid Stora Amundö, Göteborg
Småsnäppa
Stäpphök (Pallid Harrier) vid Björkhults golfbana, Falkenberg
Stäpphök
Tornfalk (Common Kestrel) vid Stafsinge, Halland
Tornfalk
Blå kärrhök vid Båtafjorden, Halland
Blå kärrhök
Svartsnäppa vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg
Svartsnäppa
Småsnäppa (Little Stint) vid Stora Amundö, Göteborg
Småsnäppa
Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg
Enkelbeckasin
Brushane (Ruff) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg
Brushane

Augusti 2022

Vattenrall (Waterrail) vid Vassgömslet, Getteröns naturreservat
Vattenrall
Silkeshäger (Little Egret Heron) vid Galtabäckshamn, Halland
Silkeshäger
Ägretthäger (Great White Heron) vid Båtafjorden, Halland
Ägretthäger
Rödbena (Redshank) vid Stora Amunön, Göteborg
Rödbena
Blåkråka (Roller) nära Hafstens Camping, Uddevalla
Blåkråka
Havstrut vid Smygehuk, Skåne
Havstrut
Tornfalk (Common Kestrel) vid Backåkra, Skåne
Tornfalk
Biätare (Bee Eater) vid Backåkra, Skåne
Biätare
Vit stork (White Stork) vid Backåkra, Skåne
Vit stork
Ängspiplärka (Meadow Pipit) vid Stora Amundö, Göteborg
Ängspiplärka
Gråhäger (Grey Heron) vid Stora Amundö, Göteborg
Gråhäger
Tornseglare (Common Swift) vid Stora Amundö, Göteborg
Tornseglare
Törnskata vid Stora Amundö, Göteborg
Törnskata
Steglits vid Stora Amundö, Göteborg
Steglits
Biätare (Bee Eater) vid Backåkra, Skåne
Biätare
Havsörn (White-tailed Eagle) vid Börringesjön, Skåne
Havsörn
Röd glada
Röd glada
Gröngöling vid Stora Amundö, Göteborg
Gröngöling
Svartsnäppa vid Stora Amundö, Göteborg
Svartsnäppa

Juli 2022

Drillsnäppa vid Vassgömslet, Getteröns naturreservat
Drillsnäppa
Gråsparv vid Stora Amundö, Göteborg
Gråsparv
Kanadagås (Canada Goose) vid Stora Amundö, Göteborg
Kanadagås
Pilfink vid Stora Amundön, Göteborg
Pilfink
Ringduva vid Stora Amundö, Göteborg
Ringduva
Svarthakad buskskvätta vid Riddarekulle, Kungsbacka
Svarthakad buskskvätta
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Stora Amundö, Göteborg
Kärrsnöppa
Hussvala vid Stora Amundö, Göteborg
Hussvala
Sånglärka (Sky Lark) vid Stora Amundö, Göteborg
Sånglärka
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) vid Torslandaviken, Göteborg
Spovsnäppa
Steglits (Common Goldfinch) vid Stora Amundö, Göteborg
Steglits
Stenskvätta vid Glommens Sten, Halland
Stenskvätta
Större strandpipare vid Stora Amundö, Göteborg
Större strandpipare
Svarthakad buskskvätta vid Riddarekulle, Kungsbacka
Svarthakad busksvätta
Storlom vid Siknäs/Gävunda nära Vanån i Dalarna
Storlom
Rödstjärt vid Gävunda i Dalarna
Rödstjärt
Drillsnäppa vid Gävunda i Dalarna
Drillsnäppa
Brun glada vid Nybro, Borlänge i Dalarna
Brun glada
Röd glada vid Nybro, Borlänge i Dalarna
Röd glada
Rosenfink (Common Rosefinch) vid Lusmyren i Borlänge, Dalarna
Rosenfink
Brun kärrhök utanför Borlänge i Dalarna
Brun kärrhök
Brun glada vid Nybro utanför Borlänge, Dalarna
Brun glada
Gråhäger (Grey Heron) vid Båtafjorden, Halland
Gråhäger
Kentsk tärna (Sandwich Tern) vid Båtafjorden, Halland
Kentsk tärna
Rapphöna vid Glommen, Halland
Rapphöna
Småtärna vid Glommen, Halland
Småtärna
Tornseglare vid Stora Amundö, Göteborg
Tornseglare
Rödbena vid Stora Amundö, Göteborg
Rödbena
Skogssnäppa vid nya fotogömslet Getterön, Varberg
Skogssnäppa
Fisktärna vid Stora Amundö, Göteborg
Fisktärna
Skärfläcka vid Båtafjorden, Halland
Skärfläcka

Juni 2022

Tjockfot vid Stickens Gård, Morups Tånge i Halland
Tjockfot
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Riddarekulle, Kungsbacka i Halland
Svarthakad buskskvätta
Steglits (Common Goldfinch) vid Skintebo hamn utanför Göteborg
Steglits
Rödhuvad dykand vid Munkagårdsfloen i Halland
Rödhuvad dykand
Rödbena (Redshank) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg
Rödbena
Bläsand (Wigeon) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg
Bläsand
Busksångare (Blyth´s Reed Warbler) vid Haga Kile, Billdal utanför Göteborg
Busksångare
Buskskvätta (Whinchat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka
Buskskvätta
Gräshoppsångare (Grasshopper warbler) vid Haga Kile, Billdal utanför Göteborg
Gräshoppsångare
Kärrsångare (Marsh Warbler) vid Haga Kile, Billdal utanför Göteborg
Kärrsångare
Mindre flugsnappare (Red-breasted Flycatcher) vid Billdals Park utanför Göteborg
Mindre flugsnappare
Mindre strandpipare (Little Ringed Plover) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg
Mindre strandpipare
Stripgås (Bar-headed Goose) nära Billdals Park, Göteborg
Stripgås
Taltrast (Song Thrush) vid Stora Amundö, Göteborg
Taltrast

Maj 2022

Ängshök (Montagu´s Harrier), Öland
Ängshök
Kornsparv (Corn Bunting) vid Sebybadet, Öland
Kornsparv
Bivråk (Honey Buzzard) nära Seby på östra Öland
Bivråk
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher) vid Norra Lunden, Ottenby på Öland
Halsbandsflugsnappare
Rapphöna (Gret Partridge) vid Gräsgårds hamn, Öland
Rapphöna
Bronsibis (Glossy Ibis) vid Möckelmossen, Öland
Bronsibis
Höksångare (Barred Warbler) vid Eketorp, Öland
Höksångare
Törnsångare (Common Whitethroat) vid Södra Lundspetsen, Ottenby, Öland
Törnsångare
Skärfläcka (Avocet) vid Egby udde, Öland
Skärfläcka
Bofink (Chaffinch) vid Södra Lunden, Ottenby, Öland
Bofink
Ärtsångare (Lesser Whitethroat) vid Södralundspetsen, Ottenby, Öland
Ärtsångare
Gulsparv (Yellowhammer) vid Björnhuvudet, Öckerö
Gulsparv
Nattskärra (European Nightjahr) vid Ölands Södra Udde
Nattskärra
Röd glada (Red Kite) nära Ås kyrka, Öland
Röd glada
Skäggdopping (Great Crested Grebe) vid Grönhögendammarna, Öland
Skäggdopping
Drillsnäppa (Common Sandpiper) vid Ventlingebadet, Öland
Drillsnäppa
Gök (Cuckoo) vid Södra Lunden, Ottenby, Öland
Gök
Grå flugsnappare (Spotted Flycatcher) vid Södra Lunden, Ottenby, Öland
Grå flugsnappare
Roskarl (Turnstone) vid Ölands södra udde
Roskarl
Silvertärna (Arctic Tern) vid Ölands Södra Udde
Silvertärna
Tornfalk (Common Kestrel) på Öland
Tornfalk
Trastsångare (Great Reed Warbler) vid Hjälms våtmark, Kungsbacka
Trastsångare
Törnskata (Red-backed Shrike) vid Stora Amundö, Göteborg
Törnskata
Snatterand (Gadwall) vid Stora Amundö, Göteborg
Snatterand
Storskrake (Goosander) vid Stora Amundö, Göteborg
Storskrake
Buskskvätta (Whinchat) vid Stora Amundö, Göteborg
Buskskvätta
Gråhakedopping (Red-necked Grebe) vid Stora Amundö, Göteborg
Gråhakedopping
Mindre strandpipare (Little Ringed Plover) vid Stora Amundö, Göteborg
Mindre strandpipare
Skedstork (Spoonbill) vid Torslandaviken, Göteborg
Skedstork
Rödstjärt (Common Redstart) vid Amundövik, Göteborg
Rödstjärt
Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Hjälms våtmark, Kungsbacka
Lärkfalk
Vitstjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark, Kungsbacka
Vitstjärnig blåhake

April 2022

Svarthalsad dopping (Black-necked Grebe) vid Källstorps våtmark, Falkenberg
Svarthalsad dopping
Större strandpipare (Ringed Plover) vid Stora Amundö, Göteborg
Större strandpipare
Järnsparv (Dunnock) vid Stora Amundö, Göteborg
Järnsparv
Kanadagås (Canada Goose) vid Stora Amundö, Göteborg
Kanadagås
Skedand (Shoveler) vid Getteröns naturreservat, Varberg
Skedand
Tornfalk (Common Kestrel) vid Hjälms våtmark, Kungsbacka
Tornfalk
Trädkrypare (Treecreeper) vid Stora Amundö, Göteborg
Trädkrypare
Småskrake (Red-breasted Merganser) vid Stora Amundö, Göteborg
Småskrake
Vitstjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Björkängs Camping, Varberg
Vitsjärnig blåhake
Större hackspett vid Stora Amundö, Göteborg
Större hackspett
Steglits (Common Goldfinch) vid Stora Amundö, Göteborg
Steglits
Vit stork (White Stork) utanför Varberg, Halland
Vit stork
Vitkindad gås (Barnacle Goose) vid Stora Amundö, Göteborg
Vitkindad gås

Mars 2022

Skrattmås (Black-headed Gull) vid Stora Amundö, Göteborg
Skrattmås
Större hackspett vid Stora Amundö, Göteborg
Större hackspett
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Stora Amundö, Göteborg
Svarthakad buskskvätta
Salskrake (Smew) vid Gullbergsvass, Göteborg
Salskrake
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge, Halland
Skärsnäppa
Snösparv (Snow Bunting) vid Morups Tånge, Halland
Snösparv

Februari 2022

Sandlöpare (Sanderling) vid Morups Tånge, Halland
Sandlöpare
Vitvingad trut (Iceland Gull) vid Galtabäck, Halland
Vitvingad trut
Svartkråka (Crown) vid Askimsbadet, Göteborg
Svartkråka
Sillgrissla (Common Murre) vid Stora Amundö, Göteborg
Sillgrissla
Sillgrissla (Common Murre) vid Glommens Sten, Halland
Sillgrissla
Storskarv (Great Cormorant) vid Glommens Sten, Halland
Storskarv
Toppskarv (European Shag) vid Glommens Sten, Halland
Toppskarv
Tretåig måst (Kittiwake) vid Glommens Sten, Halland
Tretåig mås
Vitkindad gås (Barnacle Goos) vid Galtabäck, Halland
Vitkindad gås
Rödhake (Robin) vid Skintebo hamn, Göteborg
Rödhake
Skäggmes (Bearded Tit) vid Askimsbadet, Göteborg
Skäggmes

Januari 2022

Sidensvans (Waxving) vid Torslandaviken, Göteborg
Sidensvans
Slaguggla (Ural Owl) vid Silverfallet, Västergötland
Slaguggla
Strömstare (White-throated Dipper) vid Grevdämmet, Mölndal
Strömstare
Havsörn (White-tailed Eagle) vid Varön, Vänersborg
Havsörn
Rubinnäktergal (Siberian rubythroat) vid Vargön, Vänersborg
Rubinnäktergal
Sandlöpare (Sanderling) vid Korshamn, Morups Tånte i Halladn
Sandlöpare
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://larslundmark.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

Save settings
Cookies settings