Roskarl (Turnstone)

Roskarl heter Arenaria intérpres på latin vilket betyder ungefär ”tolk hörande till sanden”. En roskarl är 22–24 cm lång och har ett vingspann på 43–49 cm. Den är kraftigt byggd med kort hals och kort svagt uppåtböjd näbb. Näbben använder den för att vända på små stenar vid sökandet efter föda. I sommardräkt är roskarlen brokig med svartvitt huvud, rödbrun rygg, vit undersida och röda ben. Den enklare vinterdräkten är brun ovantill och vit undertill. En juvenil fågel är färgad ungefär som adult fågel i vinterdräkt. Utseendet är karaktäristiskt när den flyger, med vita fläckar på rygg, vingar och stjärt. Locklätet är ett staccatoartat ”tuck- tuck- tuck”. En utpräglad kustfågel och det svenska beståndet återfinns i huvudsak längs kusterna vid Östersjön.

Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 05/11/2022
Roskarl (Turnstone) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 22/05/2022
Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 31/10/2021
Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Morups Tånge, Halland 23/01/2021

Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Roskarl (Turnstone) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/11/2020
Roskarl (Turnstone) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde, Öland 22/05/2020
Roskarl (Turnstone) på Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 10/07/2018
Roskarl (Turnstone), Ölands Södra Udde. Öand
Ölands Södra Udde, Öland 31/07/2016

Roskarl (Turnstone), Sebybadet, Öland

Roskarl (Turnstone), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015
Roskarl (Turnstone), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 07/06/2015
Roskarl (Turnstone), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 29/05/2014
Roskarl (Turnstone), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 27/05/2013
Roskarl (Turnstone), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 27/07/2011
Roskarl (Turnstone), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 25/05/2011

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot