Röd glada (Red Kite)

Röd glada heter Milvus milvus på latin vilket betyder glada. De har ett relativt stort vingspann och det är mellan 170-185 cm. De har en karaktäristisk lång och kluven stjärt och är en god segelflygare och manövrerar skickligt genom att vrida på stjärten och vingarna i olika vinklar. Röda gladorna ses ofta i kuperat landskap i södra Sverige, men verkar på frammarsch uppåt i landet.

Röd glada (Red Kite) vid Munkagård, Halland
Munkagård, Halland 30/01/2021
Röd glada (Red Kite) vid Segerstad, Öland
Segerstad, Öland 23/07/2020
Röd glada (Red Kite) vid Svinholmen, Kungbacka
Svinholmen, södra infarten till Kungsbacka, Halland 01/04/2018
Röd glada (Red Kite), Triberga, Öland
Triberga, Öland, 28/05/2017
Röd glada (Red Kite), Källtorps våtmark, Falkenberg, Halland
Källtorps våtmark, Falkenberg, Halland, 25/03/2017
Röd glada (Red Kite), Lis Mosse, Falkenberg, Halland
Lis Mosse, Falkenberg, Halland, 25/09/2016

Röd glada (Red Kite), Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland
Röd glada (Red Kite), Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland

Röd glada (Red Kite), Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland
Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland, 26/05/2016

Röd glada (Red Kite), Kåseberga, Skåne

Röd glada (Red Kite), Kåseberga, Skåne
Kåseberga, Skåne, 28/03/2015
Röd glada (Red Kite), Ljungen, Falsterbo
Ljungen, Falsterbo, 05/10/2014
Röd glada (Red Kite), Ås Kyrka, Öland
Ås Kyrka, Öland, 26/05/2014
Röd glada (Red Kite), Kåseberga, Skåne
Kåseberga, Skåne, 19/04/2014
Röd glada (Red Kite), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 31/07/2010
Röd glada (Red Kite), Kastlösa, Öland
Kastlösa, Öland, 03/07/2010

Röd glada (Red Kite), Hörby, Skåne

Röd glada (Red Kite), Hörby, Skåne
Hörby, Skåne, 22/01/2008

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk