Citronärla (Citrin Wagtail)

Citronärla (Citrin Wagtail), Skällträ, Ölmevalla strand, Halland
Citronärla (Citrin Wagtail), Skällträ, Ölmevalla strand, Halland

Citronärla (Citrin Wagtail), Skällträ, Ölmevalla strand, Halland
Skällträ, Ölmevalla strand, Halland 02/06/2011

Citronärla (Citrin Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland

Citronärla (Citrin Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 24/05/2011

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Ängspiplärka | Trädpiplärka | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv