Citronärla (Citrin Wagtail)

Citronärla är en östeuropeisk och asiatisk fågel som tillhör familjen ärlor.
Den är slank och har ärlesläktets karakteristiska långa, vippande stjärt. Den adulta hanen av citronärla är i häckningsdräkt grå på ovansidan och lysande gul undertill och med gult huvud. I annan dräkt är det gula på undersidan vitare och huvudet brunare.

Citronärla (Citrin Wagtail), Skällträ, Ölmevalla strand, Halland
Citronärla (Citrin Wagtail), Skällträ, Ölmevalla strand, Halland

Citronärla (Citrin Wagtail), Skällträ, Ölmevalla strand, Halland
Skällträ, Ölmevalla strand, Halland 02/06/2011

Citronärla (Citrin Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland

Citronärla (Citrin Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 24/05/2011

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv