Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)

Fjällvråk heter Buteo lagopus på latin. Buteo betyder vråk och lagopus betyder harfot, vilket syftar på de fjäderbeklädda tarserna. Fjällvråk är mellan 50-60 cm och är upp till 145 cm mellan vingspetsarna. Den har en karaktäristisk vit övergump. Undersidan är huvudsakligen ljus med svart ändband på stjärt och vingar samt svarta knogar och ett mörkt parti på buken. Under jakten ryttlar den långa stunder.

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Eketorps borg, Öland
Eketorps borg, Öland 11/10/2022
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Tvärvägen Näsby-Parbo äng, södra Öland
Tvärvägen, Näsby – Parbo äng, södra Öland 09/10/2022

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) östra Öland
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) östra Öland

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) sydöstra Öland
Sydöstra Öland 16/10/2021
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard), Tvärvägen, Öland
Västra delen av Tvärvägen, Öland, 10/10/2018

Fjällvråk (Rough-legged Warbler) vid Ås kyrka, Öland

Fjällvråk (Rough-legged Warbler) vid Ås kyrka, Öland

Fjällvråk (Rough-legged Warbler) vid Ås kyrka, Öland
Ås kyrka, Öland 09/10/2018

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Släp, Halland

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Släp, Halland
Släp, Halland, 11/03/2017
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Seby, Öland
Seby, Öland, 30/09/2016
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Eketorp, Öland
Eketorp, Öland, 02/10/2015
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Grötvik, Halmstad
Grötvik, Halmstad, 04/10/2014
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, 04/10/2014
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Gelleråsen, Karlskoga
Gelleråsen, norr om Karlskoga, 15/03/2014
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Norrmanneboslätten, norr om Kungälv
Norrmanneboslätten, norr om Kungälv, 17/11/2013
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, 14/10/2010
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Gelleråsen, Karlskoga
Gelleråsen, norr om Karlskoga, 15/04/2006

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk