Grönbena (Wood Sandpiper)

Grönbena heter Tringa glareola på latin. Det betyder ungefär, ”den som lever vid en småstenig strand”, vilket också beskriver grönbenans vintervistelse. Grönbena är en långbent snäppa med proportioner som en rödbena fast i mindre format och med kortare näbb. Grönbenan blir mellan 18,5–21 cm, har ett vingspann på mellan 35–39 cm. Den adulta grönbenan har på sommaren en grovt vattrad rygg i grått, vitt och beige. I alla dräkter har den ett kraftigt vitt ögonbrynsstreck. Den har ett karaktäristisk trestavigt visslande flyktläte på samma tonhöjd, jiff-iff-iff, och varnar med ett energiskt ipp-ipp-ipp-ipp…. Sången framförs i spelflykt och är en snabbt, joddlande ramsa. Huvuddelen av beståndet finns i landets norra delar på myrar och mossar.

Grönbena (Wood Sandpiper) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland 05/05/2023
Grönbena (Wood Sandpiper) vid Munkagårdsfloen, Hallan
Munkagårdsfloen, Halland 21/07/2021

Grönbena (Wood Sandpiper) vid Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg
Grönbena (Wood Sandpiper) vid Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg

Grönbena (Wood Sandpiper) vid Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg 03/07/2021

Grönbena (Wood Sandpiper), Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat, Halland

Grönbena (Wood Sandpiper), Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat, Halland
Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat, Halland, 06/05/2016
Grönbena (Wood Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/05/2013
Grönbena (Wood Sandpiper), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland, 04/08/2012

Grönbena (Wood Sandpiper), Källstorps våtmark, Halland

Grönbena (Wood Sandpiper), Källstorps våtmark, Halland
Källstorps våtmark, Halland, 06/05/2012

Grönbena (Wood Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg
Grönbena (Wood Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg

Grönbena (Wood Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 30/04/2012
Grönbena (Wood Sandpiper), Fyrvägen, Öland Södra Udde, Öland
Fyrvägen, Öland Södra Udde, Öland 03/08/2011

Grönbena (Wood Sandpiper), Västerstadsviken, södra Öland

Grönbena (Wood Sandpiper), Västerstadsviken, södra Öland
Västerstadsviken, södra Öland, 30/07/2010

Grönbena (Wood Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg

Grönbena (Wood Sandpiper), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 06/05/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot