Småspov (Whimbrel)

Småspov heter Numenius phaeopus på latin. Numenius kommer av ”numen”, nymåne, och syftar på den böjda näbben. Artnamnet ”phaeopus” betyder gråfot. En småspov liknar storspoven men är betydligt mindre. Den har också proportionellt en något kortare näbb. Den är 37–45 centimeter lång (varav näbben är 6-9 cm), med ett vingspann på 76–89 cm. Den är mestadels gråbrun men vingen har en mörk hand. Småspoven har en tydlig ljus ”mittbena” på huvudet och ett kraftigare ögonbrynssteck än storspoven. I flykten sticker inte benen ut bakom stjärten. Småspovens lockläte är en vissling, medan spellätet är en serie visslingar som övergår i en drill. Häckar på fjällhedar, myrar, mossor och ängar i norra delarna av landet.

Småspov (Whimbrel) längs Fyrvägen Ölands Söera Udde
Längs fyrvägen mot Ölands Södra Udde 08/07/2018
Småspov (Whimbrel), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland, 03/08/2016
Småspov (Whimbrel), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland
Fyrvägen, Ölands södra udde, Öland 31/07/2016
Småspov (Whimbrel), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 24/07/2015
Småspov (Whimbrel), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland
Fyrvägen, Ölands södra udde, Öland 10/07/2013

Småspov (Whimbrel), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland

Småspov (Whimbrel), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland
Fyrvägen, Ölands södra udde, Öland 05/08/2009
Småspov (Whimbrel), Askimsbadet, söder om Göteborg
Askimsbadet, söder om Göteborg 28/04/2008

Småspov (Whimbrel), Askimsbadet, söder om Göteborg

Småspov (Whimbrel), Askimsbadet, söder om Göteborg
Askimsbadet, söder om Göteborg, 28/04/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot