Stare (Common Starling)

Stare heter Sturnus vulgaris på latin. Det betyder allmän stare. 22 cm. En adult stare i sommardräkt har en svart fjäderdräkt som skimrar i blått, grönt och purpur, med ljusa beigaktiga fläckar på ryggen. Till hösten får stararna flera ljusa fläckar över hela kroppen.
Staren är dock mindre, har spetsiga vingar och har i sommardräkt en metalliskt blänkande fjäderdräkt. Det är en ljudlig fågel, speciellt när den är samlad i flockar och den har en omusikalisk men mycket varierad sång.

Stare (Common Starling) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 26/04/2023
Stare (Common Starling) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 02/07/2021
Stare (Common Starling), Galtabäck, Halland
Galtabäck, Halland, 13/09/2013
Stare (Common Starling), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 10/04/2013
Stare (Common Starling), Fyrvägen, Ottenby, södra Öland
Fyrvägen, Ottenby, södra Öland, 03/08/2011
Stare (Common Starling), Ottenby, södra Öland
Ottenby, södra Öland, 03/07/2010
Stare (Common Starling), Ottenby, södra Öland
Ottenby, södra Öland, 29/06/2010
Stare (Common Starling), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 10/03/2008
Stare (Common Starling), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 04/09/2005

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv