Grönfink (Greenfinch)

Grönfink heter Carduelis chloris på latin. Det betyder gröngul steglits.

Grönfinken är en ganska kompakt fågel med kraftig finknäbb. Den mäter 15-16,5 cm. Den adulta hanen är grågrön på ovansidan, har gulgrän övergump, gröngul undergump och har svartaktiga ving- och stjärtpennor med gula ytterfan. Honan går mera i gråbrunt.

Grönfink (Greenfinch) vid Stora Amundö, Göteborg

Grönfink (Greenfinch) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 06/07/2021
Grönfink (Greenfinch), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 23/07/2011

Grönfink (Greenfinch), Stora Amundö, söder om Göteborg

Grönfink (Greenfinch), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 24/04/2010
Grönfink (Greenfinch), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/03/2008
Grönfink (Greenfinch), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 07/11/2007

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv