Kärrsnäppa (Dunlin)

Kärrsnäppa heter Calidris alpina på latin. Det betyder ungefär ”alpin sandlöpare”. Kärrsnäppa är 17–21 cm och har ett vingspann på 32–36 cm. Stor som en stare men knubbigare och med längre näbb. Benen och den något nedåtböjda näbben är svarta och i sommardräkt har den rödbrun ovansida, svartstreckat bröst mot vit botten, svart fält på buken och i övrigt ljus undersida. I vinterdräkt har den rätt enfärgat brungrå ovansida, med ett ljusgrått bröstband som kontrasterar mot det vita bröstet och buken. Lätet är en ganska lågmäld, drillande vissling. Trivs på kortvuxna eller hårt betade strandängar. Häckar även i fjällen på fuktiga hedar.

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 30/10/2022

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg
Hästhagsdammen, Stora Amundö utanför Göteborg 19/07/2022
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 28/08/2021

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 02/08/2021

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 23/07/2020

Kärrsnäppa (Dumlin) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Kärrsnäppa (Dumlin) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/09/2019

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland

Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 08/10/2018
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 10/07/2018
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 09/07/2018
Kärrsnäppa (Dunlin), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland, 11/09/2016

Kärrsnäppa (Dunlin), Näsbybadet, Öland

Kärrsnäppa (Dunlin), Näsbybadet, Öland

Kärrsnäppa (Dunlin), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland, 05/08/2016
Kärrsnäppa (Dunlin), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 21/05/2016
Kärrsnäppa (Dunlin), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 24/07/2015

Kärrsnäppa (Dunlin), Västerstadsviken, Öland

Kärrsnäppa (Dunlin), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 24/07/2015
Kärrsnäppa (Dunlin), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 21/07/2015

Kärrsnäppa (Dunlin), Korshamn, Morups Tånge, Halland

Kärrsnäppa (Dunlin), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland, 24/08/2014
Kärrsnäppa (Dunlin), Galtabäck, Halland
Galtabäck, Halland, 01/09/2013
Kärrsnäppa (Dunlin), Kapelludden, Öland
Kapelludden, Öland, 27/07/2011

Kärrsnäppa (Dunlin), Stora Amundö, söder om Göteborg

Kärrsnäppa (Dunlin), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 29/08/2010
Kärrsnäppa (Dunlin), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 29/07/2010
Kärrsnäppa (Dunlin), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 05/08/2009
Kärrsnäppa (Dunlin), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 17/10/2008

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot