Snösparv (Snow Bunting)

Snösparv heter Plectrophenax nivalis på latin. ”Plectrophenax” betyder falsk sporre. Artnamnet ”nivalis” betyder snöig eller hörandes till snön. Snösparven är c:a 16-18 cm. Hanen i häcknings är omisskännlig med vitt huvud, hals, övergump och undersida. Den adulta honan har i häckningsdräkt gråbrun hjässa, nacke och örontäckare samt även bruna anstrykningar på ryggen och på det annars vita bröstet. På vintern får fjädrarna på huvud, rygg, skuldror och övergump rostbruna kanter. Snösparven häckar i fjällen och övervintrar ofta i södra Sverige.

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 02/04/2023

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 13/11/2022

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 05/11/2022
Snösparv (Snow Bunting) vid Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 05/03/2022

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 21/02/2021

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 31/01/2021

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Snösparv (Snow Bunting) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Morups Tånge i Halland 08/11/2020
Snösparv (Snow Bunting), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 13/11/2013
Snösparv (Snow Bunting), Killingholmen, Göteborg
Killingholmen, södra Göteborg, 21/11/2009

Snösparv (Snow Bunting), Gubbanäsan, Varberg, Halland
Snösparv (Snow Bunting), Gubbanäsan, Varberg, Halland
Snösparv (Snow Bunting), Gubbanäsan, Varberg, Halland

Snösparv (Snow Bunting), Gubbanäsan, Varberg, Halland
Gubbanäsan, Varberg, Halland 10/04/2008

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv