Skärsnäppa (Purple Sandpiper)

Skärsnäppa heter Calidris maritima på latin. Calidris gavs ursprungligen åt sandlöparen, en annan småvadare. Maritima betyder att den lever vid havet. Storlek ungefärs som en stare. Känns igen på sin kortbenta och kompakta byggnad samt på den klippgrå färgen. Buken vit men i övrigt mörk. Skärsnäppa finns på högt belägna fjällhedar och platåer i norra Sverige. Somliga övervintrar på skär på västkusten.

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge, Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Morups Tånge i Halland 17/02/2018

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot