Skärsnäppa (Purple Sandpiper)

Skärsnäppa heter Calidris maritima på latin. Calidris gavs ursprungligen åt sandlöparen, en annan småvadare. Maritima betyder att den lever vid havet. Storlek ungefärs som en stare. Känns igen på sin kortbenta och kompakta byggnad samt på den klippgrå färgen. Buken vit men i övrigt mörk. Skärsnäppa finns på högt belägna fjällhedar och platåer i norra Sverige. Somliga övervintrar på skär på västkusten.

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 13/11/2022

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 05/11/2022

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 30/10/2022

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 05/03/2022

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 31/10/2021

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 27/02/2021
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Morups Tånge, Halland 30/01/2021
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 23/01/2021

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 08/11/2020

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge, Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Morups Tånge i Halland 17/02/2018

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot