Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)

MIndre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg

MIndre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 20/04/2019

Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker), Stora Amundö, söder om Göteborg

Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/03/2009