Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)

MIndre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg

MIndre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 20/04/2019

Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker), Stora Amundö, söder om Göteborg

Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/03/2009

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta