Kornsparv (Corn Bunting)

Kornsparv heter Emberiza calandra på latin. ”Emberiza” betyder sparv och ”Calandra” betyder lärka.

Kornsparven är den största fältsparven i Europa med en längd på c:a 19 cm. Det är en kraftigt byggd fågel och kan i storlke och teckning jämföras med en sånglärka. På ovansidan är den mörkstreckat gråbrun och har en beige-gråvit undersida med några svarta streck på strupen, bröstet och kroppssidorna. Den sparvlika, krafitga näbben är gulskär på sidan. Flykten går i djupa bågar. Vid kortare förflyttnigar hänger den ofta med benen.

Sången är ett kort gnisslande som övergår till ett accelerande svirrande metalliskt ljud som ofta framför från en buske, stolpe eller telefonledning.

Kornsparv (Corn Bunting) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 27/05/2022

Kornsparv (Corn Bunting) vid Össby, Öland

Kornsparv (Corn Bunting) vid Össby, Öland
Össby, Öland 27/05/2021
Kornsparv (Corn Bunting) vid Össby, Öland
Össby, Öland 22/05/2020

Kornsparv (Corn Bunting), Norra Lynga, Halland
Kornsparv (Corn Bunting), Norra Lynga, Halland

Kornsparv (Corn Bunting), Norra Lynga, Halland
Norra Lynga, Halland, 26/07/2010

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv