Dvärgbeckasin (Jack Snipe)

Dvärgbeckasin heter Lymnocryptes minimus på latin. Det betyder fritt översatt ”Den lilla som döljer sig i mossar”. Den är c:a 20 cm och med ett vingspann om c:a 35 cm. En dvärgbeckasin är brun med gula strimmor på ryggen och i ansiktet. Huvudet har en svart mittbena och spetsig stjärt. Den trycker hårt och flyger upp först när man nästan trampar på den.

Dvärgbeckasin (Jack Snipe), Stora Amundö, söder om Göteborg

Dvärgbeckasin (Jack Snipe), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 27/04/2017

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot