Törnskata (Red-backed Shrike)

Törnskata heter Lanius colurio på latin. Det betyder, slaktare, rovfågel. Törnskatan är c:a 17 cm. Hannen har brun rygg och ljust rosa bröst och bak samt tydligt svart mask över ögonen. Honan har en ej lika tydligt och brun mask och teckningen i övrigt går också i olika bruna nyanser. En törnskata sitter ofta upprätt och väl synlig och knycker stjärten vid oro i sidled. Flykten är snabb och direkt vid kortare sträckor, i bågar vid långa förflyttningar.

Törnskata (Red-backed Shrike) vid Stora Amundö, Göteborg

Törnskata (Red-backed Shrike) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 11/08/2022
Törnskata (Red-backed Shrike) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 19/05/2022
Törnskata (Red-backed Shrike) längs Fyrvägen Ölands Södra Udde
Fyrvägen Ölands Södra Udde 04/08/2021
Törnskata (Red-backed Shrike) längs Fyrvägen Ölands Södra Udde
Fyrvägen Ölands Södra Udde 03/08/2021
Törnskata (Red-backed Shrike) vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Södra Lunden, Ottenby på Öland 28/05/2021
Törnskata (Red-backed Shrike) vid Södra Lundparkeringen, Ottenby, Öland
Södra Lundparkeringen, Ottenby, Öland 29/09/2020

Törnskata (Red-backed Shrike) vid Södra Lunden, Ottenby, Öland

Törnskata (Red-backed Shrike) vid Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 17/05/2020
Törnskata (Red-backed Shrike) längs Tvärvägen mellan Parbo Äng och Näsby, Öland
Tvärvägen mellan Parbo Äng och Näsby, Öland 09/07/2018
Törnskata (Red-backed Shrike) vid södra Södra Lundspetsen vid Ottenby, Öland
Södra Lundspetsen vid Ottenby, Öland 10/05/2018
Törnskata (Red-backed Shrike), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 02/08/2016
Törnskata (Red-backed Shrike), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 03/08/2015
Törnskata (Red-backed Shrike), Fyrvägen Ottenby, Öland
Fyrvägen Ottenby, Öland 21/07/2015
Törnskata (Red-backed Shrike), Fyrvägen Ottenby, Öland
Fyrvägen Ottenby, Öland 03/08/2011
Törnskata (Red-backed Shrike), Fyrvägen Ottenby, Öland
Fyrvägen Ottenby, Öland 02/08/2011

Törnskata (Red-backed Shrike), Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, Öland
Törnskata (Red-backed Shrike), Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, Öland

Törnskata (Red-backed Shrike), Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, Öland
Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, Öland 01/07/2010
Törnskata (Red-backed Shrike), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 05/08/2009

Törnskata (Red-backed Shrike), Haga Kile, söder om Göteborg

Törnskata (Red-backed Shrike), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 30/05/2007

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel