Gråhäger (Grey Heron)

Gråhäger heter Ardea cinerea på latin. Det betyder, askgrå häger.

Gråhäger är en stor och grov häger med lång s-formad hals, långa vingar och ben och lång dolkformad näbb. Dess längd är, med utsträckt hals, mellan 85 och 102 cm med ett vingspann på 155–175 cm. På ovansidan är den askgrå. Skuldrorna har förlängda ljusgrå fjädrar. Vingpennorna är gråsvarta, vingens framkant, huvudet och strupen vita. Hjässan och en lång nacktofs är svarta. Halsen är gråaktig, med svarta fläckar i rader längs framsidan.

Gråhäger (Grey Heron) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 11/08/2022
Gråhäger - Ardea cinerea - Grey Heron vid Båtafjorden, Halland
Båtafjorden, Halland 02/07/2022
Gråhäger (Grey Heron) vid Ventlinge Strand på Öland
Ventlinge Strand, Öland 28/05/2021
Grå häger (Grey Heron) vid Stora Amundö
Stora Amundö, söder om Göteborg, 18/04/2021
Gråhäger (Grey Heron), Norra Strandängen, Stora Amundö
Stora Amundön, söder Göteborg, 17/09/2016
Gråhäger (Grey Heron), Norra Strandängen, Stora Amundö
Stora Amundön, söder Göteborg, 10/09/2016
Gråhäger (Grey Heron), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland, 06/05/2016
Gråhäger (Grey Heron), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg, 14/02/2015
Gråhäger (Grey Heron), Norra Strandängen, Stora Amundö
Stora Amundön, söder Göteborg, 14/07/2014
Gråhäger (Grey Heron), Norra Strandängen, Stora Amundö
Stora Amundön, söder Göteborg, 15/09/2012
Gråhäger (Grey Heron), Norra Strandängen, Stora Amundö
Stora Amundön, söder Göteborg, 18/08/2012

Gråhäger (Grey Heron), Beijershamn, Öland
Gråhäger (Grey Heron), Beijershamn, Öland

Gråhäger (Grey Heron), Beijershamn, Öland
Beijershamn, Öland, 23/05/2010
Gråhäger (Grey Heron), Stora Amundö
Stora Amundön, söder Göteborg, 12/07/2009
Gråhäger (Grey Heron), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 06/07/2007

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo