Tärnmås (Sabine´s Gull)

Tärnmåsen har proportionellt mycket stora vingar och en liten kropp. Den har ett litet huvud och en ganska klen näbb. Arten är cirka 30–36 centimeter lång.
Arten är lätt att känna igen genom dess slående trefärgade vingmönster. Den adulta fågeln har ljusgrå rygg och vingtäckare och svarta yttre handpennor och vita inre. Bröstet och undersidan av kroppen och vingarna är vit. Stjärten är vit och kluven. Den har en svart näbb med gul näbbspets. På sommaren har den adulta fågeln gråsvart huvud och vit nacke men på vintern har den istället ett vitt huvud med svartgrå nacke.
Juvenila individer har ett liknande trefärgat vingmönster, men de gråa partierna är mer brunfärgade, och stjärtspetsen har ett svart band. Huvudet är gråbrunt och den har ett gråbrunt parti som går från nacken ned över sidan av bröstet.
Den är sällsynt i Sverige men observeras varje år på Västkusten, mest under hösten.

Tärnmås (Sabine´s Gull) vid Båstad, Skåne
Tärnmås (Sabine´s Gull) vid Båstad, Skåne
Tärnmås (Sabine´s Gull) vid Båstad, Skåne
Tärnmås (Sabine´s Gull) vid Båstad, Skåne
Tärnmås (Sabine´s Gull) vid Båstad, Skåne
Tärnmås (Sabine´s Gull) vid Båstad, Skåne

Tärnmås (Sabine´s Gull) vid Båstad, Skåne
Båstad, Skåne 25/09/2021

Tärnmås (Sabine´s Gull), Ventlinge badplats, Öland

Tärnmås (Sabine´s Gull), Ventlinge badplats, Öland
Ventlinge badplats, Öland, 09/10/2009
Tärnmås (Sabine´s Gull), Glommens Sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/10/2009

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule