Tärnmås (Sabine´s Gull)

Tärnmås (Sabine´s Gull), Ventlinge badplats, Öland

Tärnmås (Sabine´s Gull), Ventlinge badplats, Öland
Ventlinge badplats, Öland, 09/10/2009
Tärnmås (Sabine´s Gull), Glommens Sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/10/2009

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule |