Drillsnäppa (Common Sandpiper)

Drillsnäppa (Common Sandpiper), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 21/07/2015
Drillsnäppa (Common Sandpiper), Trönninge ängar, Halland
Trönninge ängar, söder om Halmstad, Halland 27/04/2013
Drillsnäppa (Common Sandpiper), Skillinge, Skåne
Skillinge, söder om Simrishamn, Skåne 22/07/2012

Drillsnäppa (Common Sandpiper), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland

Drillsnäppa (Common Sandpiper), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland
Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland 04/08/2011
Drillsnäppa (Common Sandpiper), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland, 13/05/2010
Drillsnäppa (Common Sandpiper), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 06/07/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot