Gluttsnäppa (Greenshank)

Gluttsnäppa (Greenshank) vid Njupeskär, Dalarna
Njupeskär, Dalarna 27/06/2019
Gluttsnäppa (Greenshank), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland, 25/09/2016

Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg

Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 12/09/2016
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/07/2016
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/09/2012
Gluttsnäppa (Greenshank), Västerstadsviken, södra Öland
Västerstadsviken, södra Öland, 02/08/2011
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/08/2008

Gluttsnäppa (Greenshank), Torslandaviken, Göteborg

Gluttsnäppa (Greenshank), Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg, 19/08/2007
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 28/07/2007
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/07/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot