Gluttsnäppa (Greenshank)

Gluttsnäppa heter Tringa nebularia på latin. Tringa betyder ”lever vid stranden”. Nebularia betyder ”dimmig”, kanske för att den är så gråaktig. Det är en långbent, långvingad, långhalsad och smäcker vadare med en lång och grov svagt uppåtböjd näbb. Han har lång tydlig uppåtböjd näbb och långa grågröna ben. I alla fjäderdräkter är gluttsnäppan ganska ljust färgad, grå med svarta fläckar på ovansidan och ljus på undersidan med mörkare spräckligt bröst. Bröstet är fint vattrat i svart mot en vit botten.
När den flyger ser man en lång, bred vit kil på ryggen som sträcker sig ända ner på stjärten i stark kontrast till de gråsvarta vingöversidorna. När den tar till flykten hörs ofta ett ljudligt 2- eller 3-stavigt “kjyy-kjyy”. Häckar i skogslandskap från Mellansverige och norrut.

Gluttsnäppa (Greenshank) vid Stora Amundö utanför Göteborg

Gluttsnäppa (Greenshank) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö utanför Göteborg 17/09/2022
Gluttsnäppa (Greenshank) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 22/07/2021

Gluttsnäppa (Greenshank) vid Stora Amundön, Göteborg

Gluttsnäppa (Greenshank) vid Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg 05/08/2020
Gluttsnäppa (Greenshank) vid Njupeskär, Dalarna
Njupeskär, Dalarna 27/06/2019
Gluttsnäppa (Greenshank), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland, 25/09/2016

Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg

Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 12/09/2016
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/07/2016
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/09/2012
Gluttsnäppa (Greenshank), Västerstadsviken, södra Öland
Västerstadsviken, södra Öland, 02/08/2011
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/08/2008

Gluttsnäppa (Greenshank), Torslandaviken, Göteborg

Gluttsnäppa (Greenshank), Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg, 19/08/2007
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 28/07/2007
Gluttsnäppa (Greenshank), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/07/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot