Trädlärka (Wood Lark)

Trädlärka heter Lullula arborea på latin. ”Lullula” är onomatopoetiskt och härmar den mjuka, melodiska sången. ”Arborea” kommer från latinets ord för träd, ”arbor”.
Trädlärkan är en ganska liten och kompakt fågel och är något kortare än sånglärkan. Trädlärkan är i huvudsak brun på ovansidan och ljus undertill, och med ett tydligt vitt ögonbrynsstreck som möts bak i nacken. Den har en liten tofs på huvudet som oftast inte märks. I flykten uppvisar den en kort stjärt och breda vingar. Trädlärkan har en melodisk drillande sång ”li li-li-lililylylu”.

Trädlärka (Wood Lark), Ekelunda, Öland

Trädlärka (Wood Lark), Ekelunda, Öland
Ekelunda, Öland, 21/05/2011

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv

rv