Enkelbeckasin (Snipe)

Enkelbeckasin kallas Gallinago gallinago på latin, vilket betyder, höna. Det är en medelstor vadarfågel inom familjen snäppor och är mellan 23-28 cm. Enkelbeckasinen har en brunspräcklig kraftig kropp med mycket lång rak näbb som den använder för att finna föda i lerbottnar. Ansiktet är randat i svart och beige med ett ljust band högst upp på hjässan. Till skillnad från dubbelbeckasin har den vit buk och när den flyger upp syns en bred vit bakkant på armpennorna. Lätet hos enkelbeckasin är karaktäristiskt då den störtdyker från hög höjd får luften de yttre sjärtpennorna att vibrera varvid ett ljudligt brummande läte uppstår. Förekommer allmänt i hela Sverige.

Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland 05/05/2023

Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg

Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg 09/09/2022
Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka 05/06/2021

Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Fotogömslet, Getteröns Naturreservat i Halland

Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Fotogömslet, Getteröns Naturreservat i Halland
Fotogömslet, Getteröns Naturreservat i Halland 07/08/2020
Enkelbeckasin (Snipe) nära Fågel Blå på Ölands Södra Udde
Nära Fågel Blå på Ölands Södra Udde 10/07/2018
Enkelbeckasin (Snipe), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland 16/09/2016
Enkelbeckasin (Snipe), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland 16/08/2015

Enkelbeckasin (Snipe), Västerstadsviken, Öland

Enkelbeckasin (Snipe), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 05/07/2012
Enkelbeckasin (Snipe), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 22/05/2011
Enkelbeckasin (Snipe), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 21/08/2010
Enkelbeckasin (Snipe), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland, 18/10/2009
Enkelbeckasin (Snipe), Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 03/09/2009

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot