Natthäger (Night Heron)

Natthäger är en ganska stor häger med askgrå vingar, svart rygg och vit buk och i nacken några nedhängande långa fjädrar. I flykten ser den kompakt ut med kort näbb och stjärt, och är nästan lite baktung i flykten. Den gamla natthägern ser grå ut, ungfågeln är brungrå. Om dagarna står denna häger på ett ben med indragen hals i ett träd, i skymningen flyger han ut till flod- och sjöstränder för att bedriva sitt nattliga fiske.

Natthäger (Night Heron), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Natthäger (Night Heron), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 19/07/2017

Natthäger (Night Heron), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Natthäger (Night Heron), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Natthäger (Night Heron), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Natthäger (Night Heron), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 20/05/2015
Natthäger (Night Heron), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 06/07/2014

Natthäger (Night Heron), Albrunna kalkstensbrott, Öland

Natthäger (Night Heron), Albrunna kalkstensbrott, Öland
Albrunna kalkstensbrott, Öland, 28/05/2013

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo