Skärfläcka (Avocet)

Skärfläcka heter Recurvitostra avosetta på latin vilket betyder skärfläcka med tillbakaböjd näbb. 43 cm. Omisskännlig smäcker vadare i svart och vitt med lång smal och tydligt uppåtböjd näbb.

Skärfläcka - Recurvitostra avosetta - Avocet vid Båtafjorden, Halland

Skärfläcka - Recurvitostra avosetta - Avocet vid Båtafjorden, Halland
Båtafjorden, Halland 28/06/2022
Skärfläcka (Avocet) vid Egby Udde, Öland
Egby Udde, Öland 24/05/2022

Skärfläcka (Avocet) vid Munkagårdsfloen, Halland

Skärfläcka (Avocet) vid Munkagårdsfloen, Halland
Munkagårdsfloen, Halland 12/06/2021
Skärfläcka (Avocet) vid Båtafjorden, Halland
Båtafjorden, Halland 03/05/2020
Skärfläcka
Trönninge Ängar 16/06/2018
Skärfläcka (Avocet) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 11/05/2018
Skärfläcka (Avocet), Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland
Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland, 17/07/2016
Skärfläcka (Avocet), Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat, Halland
Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat, Halland, 04/06/2016
Skärfläcka (Avocet), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 04/07/2012

Skärfläcka (Avocet), Västerstadsviken, Öland

Skärfläcka (Avocet), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 02/07/2010

Skärfläcka (Avocet), Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland

Skärfläcka (Avocet), Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland
Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland, 09/06/2008
Skärfläcka (Avocet), Båtafjorden, Halland
Båtafjorden, mellan Kungsbacka o Varberg, Halland 17/07/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot