Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper)

Myrsnäppa heter Limicola falcinellus på latin. ”Limicola” kommer av limus, som betyder dy, och ”colo” som betyder bebo. ”Falcinellus” betyder som en liten lie, och syftar troligen på näbbens form. Fritt översatt – Som en liten lie och bor i dyn. Myrsnäppa är något mindre än kärrsnäppan, har kortare ben och en grövre näbb som är rak med en skarp nedåtböjd krök på yttersta näbbspetsen. En myrsnäppa i häckningsdräkt är kraftigt mönstrad med mörkgrå och rödbrun ovansida och vit undersida. Bröstet är vitt med pilspetsformade mörka fläckar och den har två ljusa streck på hjässan och ljusa ögonbrynsstreck.

Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper), Sebybadet, Öland

Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 21/07/2015

Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper), Beijershamn, Öland

Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper), Beijershamn, Öland
Beijershamn, Öland, 30/05/2014

Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper), Västerstadsviken, Öland
Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper), Västerstadsviken, Öland

Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 28/07/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot