Blå kärrhök (Hen Harrier)

Blå kärrhök har en typisk kärrhöksprofil med långa, ganska smala vingar och ganska lång stjärt. Den är en stor kärrhök som mäter 30–35 cm och har ett vingspann på 105–125 cm. Den adulta hanen är ljust blågrå på ovansidan, ljusare på undersidan och har svarta vingspetsar. Honan och juvenilen är brungrå, har en vit, ostreckad övergump och en ljusare brunstreckad undersida.

Blå kärrhök (Hen Harrier) vid Bua, Halland
Blå kärrhök (Hen Harrier) vid Bua, Halland

Blå kärrhök (Hen Harrier) vid Bua, Halland
Bua, Halland 10/09/2022
Blå kärrhök (Hen Harrier) öster om Grönhögen, Öland
Öster om Grönhögen, Öland 13/10/2021

Blå kärrhök (Hen Harrier) vid Stora Amundön, Göteborg

Blå kärrhök (Hen Harrier) vid Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg 04/10/2020
Blå kärrhök hane (Hen Harrier male) vid Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg 07/04/2020

Blå kärrhök (Hen Harrier), Tjolöholm, Halland
Blå kärrhök (Hen Harrier), Tjolöholm, Halland

Blå kärrhök (Hen Harrier), Tjolöholm, Halland
Tjolöholm, Halland 29/09/2012
Blå kärrhök (Hen Harrier), Stafsinge, Halland
Stafsinge, Halland 19/08/2012
Blå kärrhök (Hen Harrier), Kolabacken, Falsterbo i Skåne
Kolabacken, Falsterbo i Skåne 14/10/2011

Blå kärrhök (Hen Harrier), Stora Amundön, söder Göteborg

Blå kärrhök (Hen Harrier), Stora Amundön, söder Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg 18/09/2009
Blå kärrhök (Hen Harrier), Stranninge, norr Glommen
Stranninge, norr Glommen 28/06/2009

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk