Blå kärrhök (Hen Harrier)

Blå kärrhök (Hen Harrier), Stafsinge, Halland
Stafsinge, Halland 18/09/2016

Blå kärrhök (Hen Harrier), Tjolöholm, Halland
Blå kärrhök (Hen Harrier), Tjolöholm, Halland

Blå kärrhök (Hen Harrier), Tjolöholm, Halland
Tjolöholm, Halland 29/09/2012
Blå kärrhök (Hen Harrier), Stafsinge, Halland
Stafsinge, Halland 19/08/2012
Blå kärrhök (Hen Harrier), Kolabacken, Falsterbo i Skåne
Kolabacken, Falsterbo 14/10/2011

Blå kärrhök (Hen Harrier), Stora Amundön, söder Göteborg

Blå kärrhök (Hen Harrier), Stora Amundön, söder Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg 18/09/2009
Blå kärrhök (Hen Harrier), Stranninge, norr Glommen
Stranninge, norr Glommen, 28/06/2009

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk