Skedstork (Spoonbill)

Skedstork är en art i familjen ibisar. Den är omisskännlig på nära håll med sin svarta skedformade tillplattade näbb med gul spets som gett fågeln dess namn. Fjäderdräkten är vit och benen är mörka. I häckningsdräkt har den en yvig tofs på huvudet och en gulbrun fläck på bröstet. I flykten skiljer den sig från vita hägrar genom att liksom storkar och andra ibisar flyga med utsträckt, ej indragen hals.

Skedstork (Spoonbill) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Skedstork (Spoonbill) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Skedstork (Spoonbill) vid Torslandaviken utanför Göteborg

Skedstork (Spoonbill) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Torslandaviken utanför Göteborg 08/05/2022

Skedstork (Spoonbill) vid Larssons våtmark utanför Halmstad
Skedstork (Spoonbill) vid Larssons våtmark utanför Halmstad
Skedstork (Spoonbill) vid Larssons våtmark utanför Halmstad

Skedstork (Spoonbill) vid Larssons våtmark utanför Halmstad
Larssons våtmark utanför Halmstad 03/07/2021

Skedstork (Spoonbill), Vassgömslet, Getteröns naturreservat, Halland
Skedstork (Spoonbill), Vassgömslet, Getteröns naturreservat, Halland

Skedstork (Spoonbill), Vassgömslet, Getteröns naturreservat, Halland
Vassgömslet, Getteröns naturreservat, Halland 16/07/2016
Skedstork (Spoonbill), Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat, Halland
Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat, Halland 04/06/2016
Skedstork (Spoonbill), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 26/05/2014
Skedstork (Spoonbill), Getteröns naturreservat, Varberg
Getteröns naturreservat, Varberg, Halland 12/05/2012

Skedstork (Spoonbill), Tofta Kile, Kungälvs kommun
Skedstork (Spoonbill), Tofta Kile, Kungälvs kommun

Skedstork (Spoonbill), Tofta Kile, Kungälvs kommun
Tofta Kile, Kungälvs kommun 12/06/2010
Skedstork (Spoonbill), Tofta Kile, Kungälvs kommun
Tofta Kile, Kungälvs kommun 27/05/2006

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo