Storskrake (Goosander)

Storskrake heter Mergus merganser på latin vilket betyder dykare och dykgås. Storskrake är stor och lång and med en längd på 58–68 cm, ett vingspann på 78–94 cm. Den har lång hals men drar ofta in halsen när den simmar varför den då ser korthalsad ut. Hannen mycket ljus med svart ryggdok och grönsvart huvud. Honan har ett skarpt avsatt brunt huvud som kontrasterar mot den ljusa halsen. Vit haklapp och är i övrigt gråtecknad. Storskrakens näbb är lång, smal, rund, röd och övre näbbhalvan har en nedåtböjd svart liten krok i spetsen. Näbben har lameller i form av sågtänder, som åtminstone i överkäken är riktade bakåt. Den utgör ett mycket kraftigt griporgan som är lämpligt att ta tag i och hålla fast små fiskar med.

Storskrake
Billdals Park, söder om Göteborg; 02/06/2018
Storskrake (Goosander), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 28/09/2014
Storskrake (Goosander), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg, 20/02/2011

Storskrake (Goosander), Säveåns mynning, Göteborg

Storskrake (Goosander), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 13/02/2011
Storskrake (Goosander), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 12/04/2009
Storskrake (Goosander), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 26/11/2007
Storskrake (Goosander), Killingholmen, söder om Göteborg
Killingholmen, söder om Göteborg, 25/02/2007
Storskrake (Goosander), Gullbergvass, Göteborg
Gullbergvass, Göteborg 11/02/2007
Storskrake (Goosander), Gullbergvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg, 04/02/2006