Storskrake (Goosander)

Storskrake heter Mergus merganser på latin vilket betyder dykare och dykgås. Storskrake är stor och lång and med en längd på 58–68 cm, ett vingspann på 78–94 cm. Den har lång hals men drar ofta in halsen när den simmar varför den då ser korthalsad ut. Hannen mycket ljus med svart ryggdok och grönsvart huvud. Honan har ett skarpt avsatt brunt huvud som kontrasterar mot den ljusa halsen. Vit haklapp och är i övrigt gråtecknad. Storskrakens näbb är lång, smal, rund, röd och övre näbbhalvan har en nedåtböjd svart liten krok i spetsen. Näbben har lameller i form av sågtänder, som åtminstone i överkäken är riktade bakåt. Den utgör ett mycket kraftigt griporgan som är lämpligt att ta tag i och hålla fast små fiskar med.

Storskrake (Goosander) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 30/04/2023
Storskrake (Goosander) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 28/04/2023
Storskrake (Goosander) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö söder om Göteborg
Hästhagsdammen, Stora Amundö söder om Göteborg 17/05/2022
Storskrake (Goosander) vid Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg, 26/09/2021
Storskrake (Goosander) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 05/03/2021
Storskrake (Goosander) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 10/11/2021

Storskrake (Goosander) vid Jonsereds Fabriker, Partille

Storskrake (Goosander) vid Jonsereds Fabriker, Partille
Jonsereds Fabriker, Partille 06/06/2019
Storskrake (Goosander) vid Billdals Park söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 02/06/2018
Storskrake (Goosander), Stora Amundö, söder om Göteborg
tora Amundö, söder om Göteborg 28/09/2014
Storskrake (Goosander), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg 20/02/2011

Storskrake (Goosander), Säveåns mynning, Göteborg

Storskrake (Goosander), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 13/02/2011
Storskrake (Goosander), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 12/04/2009
Storskrake (Goosander), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 26/11/2007
Storskrake (Goosander), Killingholmen, söder om Göteborg
Killingholmen, söder om Göteborg 25/02/2007
Storskrake (Goosander), Gullbergvass, Göteborg
Gullbergvass, Göteborg 11/02/2007
Storskrake (Goosander), Gullbergvass, Göteborg
Gullbergvass, Göteborg 04/02/2006

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake