Gärdsmyg (Wren)

Gärdsmyg heter Troglodytes troglodytes på latin. Det betyder boendes i håligheter. Gärdsmygens vetenskapliga artepitet kommer av grekiskans ”troglodytes” som ungefär betyder grottman, där ”trogle” betyder hål, och ”dyein” att krypa. Namnet refererar till artens förmåga att försvinna in i små håligheter när den födosöker eller vilar. En mycket liten fågel, 9-10.5 cm. Röd- eller kanelbrun på ovansidan och på undersidan brunvit med en mörk tvärvattring. Har en ganska lång och spetsig näbb som är nedåtkrökt. Gärdsmygen är en mycket liten brun tätting med kort hals, och vars mest karaktäristiska drag är dess kroppshållning med den korta stjärten som ofta hålls upprätt. Den är vanligt förekommande i södra Sverige och upp till Värmland. Gärdsmygen finns i löv- och barrskog, ofta där undervegetationen är tät, exempelvis i anslutning till nyupptagna hyggen. I en risbuske, rotvälta eller i en enbuske. En mycket ljudlig fågel trots sin storlek. Gärdsmygen sjunger både på sommaren och på vintern. Den har en kraftfull sång som både är lång och komplex och innehåller drillar och långa partier med metalliskt klingande toner. Locklätet består av en serie knäppningar, medan varningslätet är ett metalliskt klingande.

Gärdsmyg (Wren) vid Askeby på norra Hisingen
Askeby, norra Hisingen, 10/12/2022
Gärdsmyg IWren) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 29/04/2022
Gärdsmyg (Wren) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 14/10/2021
Gärdsmyg (Wren) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 22/03/2020

Gärdsmyg (Wren) vid Skintebo hamn, Göteborg

Gärdsmyg (Wren) vid Skintebo hamn, Göteborg
Skintebo hamn, Göteborg 19/03/2020
Gärdsmyg (Wren) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 07/10/2018
Gärdsmyg (Wren), Gislövshammar, Skåne
Gislövshammar, Skåne 12/10/2014

Gärdsmyg (Wren), Billdals Park söder om Göteborg

Gärdsmyg (Wren), Billdals Park söder om Göteborg
Billdals Park söder om Göteborg 14/04/2013
Gärdsmyg (Wren), Haga Kile söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 27/10/2009
Gärdsmyg (Wren), Stora Amundö söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 16/03/2008

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv