Stripgås (Bar-headed Goose)

Stripgås är stor som en sädgås med en längd på upp till 78 centimeter och ett vingspann på mellan 140 och 165 centimeter.
Helhetsintrycket är en mycket ljus gås. Strupen är mörkgrå och dess bröst, buk, rygg och större delen av vingarna är ljust grå. Handpennorna är svarta och under- och övergump vit. Stjärten har ett grått tvärband men avslutas med vitt längst ut. Näbb och ben är kraftigt gula. På baksidan av halsen och upp på hjässa har den ett svart band som bildar två tvärstripor ner mot ögat och mot kinden. Resten av huvudet är vitt.

Stripgås (Bar-headed Goose) nära Billdals Park. Göteborg

Stripgås (Bar-headed Goose)
Nära Billdals Park, Göteborg 03/06/2022
Stripgås (Bar-headed Goose) vid Billdal söder om Göteborg
Billdal, söder om Göteborg. 23/08/2020

Stripgås (Bar-headed Goose), Morups Tånge, Halland
Stripgås (Bar-headed Goose), Morups Tånge, Halland

Stripgås (Bar-headed Goose), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 03/08/2015

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand