Backsvala (Sand Martin)

Backsvala heter Riparia riparia på latin, vilket betyder levandes vid flodstranden. Backsvalan är den minsta av våra svalor och är 12-13 cm lång med ett vingspann på mellan 27-29 cm. Stjärtens sidopennor är korta, varför stjärten är grundare kluven än hos många andra svalor. Vit under och brun på ovansidan med ett brunt band på övre delen av bröstet. De unga fåglarna har ljusare bräm på ovansidans fjädrar, och en gråbeige haka, till skillnad från de adulta fåglarna.

Getteröns naturcentrum, Varberg
Getteröns naturcentrum, Varberg
Getteröns naturcentrum, Varberg
Getteröns naturcentrum, Varberg
Backsvala (Sand Martin) vid Getteröns naturcentrum, Varberg
Backsvala (Sand Martin) vid Getteröns naturcentrum, Varberg

Backsvala (Sand Martin) vid Getteröns naturcentrum, Varberg
Getteröns naturcentrum, Varberg 20/07/2021

Backsvala (Sand Martin) vid Munkagårdsfloen i Halland

Backsvala (Sand Martin) vid Munkagårdsfloen i Halland
Munkagårdsfloen i Halland 12/06/2021

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv