Nötkråka (Spotted Nutcracker)

Nucifraga caryocatactes – vilket betyder, nötknäckare. Chokladbrun med vita droppfläckar. Ser på avstånd grå ut med svarta vingar och mörkbrun hjässa. Vit på både undergump och övergump. Den finns i granskogar med närhet till hasselbestånd. Ofta ser man nötkråkan sitta högt uppe i en grantopp. Nötkråkan har ett kraxande läte.

Nötkråka (Spotted Nutcracker), Mossbodarna, Dalarna

Nötkråka (Spotted Nutcracker), Mossbodarna, Dalarna
Mossbodarna, Dalarna, 25/02/2017

Nötkråka (Spotted Nutcracker), Högen, Kållered
Nötkråka (Spotted Nutcracker), Högen, Kållered
Nötkråka (Spotted Nutcracker), Högen, Kållered
Nötkråka (Spotted Nutcracker), Högen, Kållered

Nötkråka (Spotted Nutcracker), Högen, Kållered
Högen, Kållered, 29/01/2017

Nötkråka (Spotted Nutcracker), Kolabacken, Falsterbo, Skåne

Nötkråka (Spotted Nutcracker), Kolabacken, Falsterbo, Skåne
Kolabacken, Falsterbo, Skåne, 03/09/2016