Kustpipare (Grey Plover)

Kustpipare heter Pluvialis squatarola på latin. Släktnamnet ”Pluvialis” kommer av latinet för regn, vatten. Artnamnet ”squatarola” är möjligen en felskrivning av det italienska squamarola, fjällig varelse, syftande på ungfåglarnas fjälliknande fjädermönster.
Kustpiparen är en stor pipare med kraftig kropp och stort huvud. I sommardräkt har den svart ansikte och bröst. Svartvit brokig ovansida. Vit panna och på sidorna av halsen. I vinterdräkt och hos ungfåglar är ovansidan gråbeige, buken vitaktig och bröstet brokig i en ljust beigegrå ton. I flykten syns, i alla dräkter, svarta armhålor och brett vitt band på ovansidan vingen. Ca 25-30 cm med ett vingspann på ca 55-50 cm. Ses under vår och höst då den flyttar genom Sverige till och från häckplatserna i norra Ryssland.
Många gånger uppmärksammar man den på dess flyktlätet som är en trestavig vissling “pii-y-vii”.

Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland
Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland

Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 10/10/2022

Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland

Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 04/08/2021

Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland
Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland

Kustpipare (Grey Plover) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 28/09/2020

Kustpipare (Grey Plover) vid Stenåsabadet, Öland

Kustpipare (Grey Plover) vid Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 08/10/2018
Kustpipare (Grey Plover), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 02/10/2016
Kustpipare (Grey Plover), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 01/10/2016
Kustpipare (Grey Plover), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 30/09/2016
Kustpipare (Grey Plover), Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 05/08/2011

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot