Snatterand (Gadwall)

Snatterand heter Anas strepera på latin. Det betyder bullrande and. 51 cm. Den mesta anspråkslöst färgade av våra änder. Snatterand är till största delen grå eller brunspräcklig, men har svart stjärttäckare som brukar synas tydligt. Namnet nämns första gången 1814. ”Snatter” är antingen en översättning av tyska schnatterente eller syftar på de latinska namnet strepera, som betyder högljudd. Buken är vit och på vingarna syns svarta, vita och bruna teckningar. Näbben hos hannen i praktdräkt grå, medan den hos honan är mörk med ljusa sidor.

Snatterand (Gadwall) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö söder om Göteborg
Hästhagsdammen, Stora Amundö söder om Göteborg 18/05/2022
Snatterand (Gadwall) vid Fågeltornsparkeringen, Getteröns Naturreservat i Varberg, Halland
Getteröns Naturreservat i Varberg, Halland 28/03/2020
Snatterand (Gadwall) vid Fågeludden, Hornborgasjön
Fågeludden, Hornborgasjön 14/05/2019
Snatterand (Gadwall) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 07/10/2018
Snatterand (Gadwall) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 09/05/2018

Snatterand (Gadwall), Grönhögens hamn, Öland

Snatterand (Gadwall), Grönhögens hamn, Öland
Grönhögens hamn, Öland 30/05/2017
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön, Västergötland 23/09/2012
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön. Västergötland 23/05/2009

Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön

Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 16/05/2007
Snatterand (Gadwall), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland 08/04/2007

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake