Ringduva (Wood Pigeon)

Ringduva (Wood Pigenon) vid Stora Amundö söder om Göteborg
Stora Amundö söder om Göteborg 01/05/2021
Ringduva (Wood Pigeon) vid Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 23/01/2021
Ringduva (Wood Pigeon), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 10/09/2016
Ringduva (Wood Pigeon), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 19/04/2015
Ringduva (Wood Pigeon), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/04/2011
Ringduva (Wood Pigeon), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 21/03/2007

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta