Ringduva (Wood Pigeon)

Ringduvan är den största av våra duvor, 42 cm. Den är lätt att känna igen på den vita teckningen på halsen, och i flykten de vita banden på vingarna och har proportionellt sett längre stjärt och mindre huvud än övriga arter inom familjen Columbidae samt är mer långsträckt och mer rundbröstad.
Flykten är snabb och sker med regelbundna klippande vingslag. Flyktspelet är karaktäristiskt och inleds med en brant stigning under ljudligt vingsmatter, följt av glidflykt med stela vingar och utbredd stjärt.

Ringduva (Wood Pigeon)
Stora Amundö, Göteborg 31/07/2022

Ringduva (Wood Pigeon) vid Stora Amundö, Göteborg

Ringduva (Wood Pigenon) vid Stora Amundö söder om Göteborg
Stora Amundö söder om Göteborg 01/05/2021
Ringduva (Wood Pigeon) vid Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 23/01/2021
Ringduva (Wood Pigeon), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 10/09/2016
Ringduva (Wood Pigeon), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 19/04/2015
Ringduva (Wood Pigeon), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/04/2011
Ringduva (Wood Pigeon), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 21/03/2007

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta