Ängshök (Montagu´s Harrier)

Ängshök heter Circus pygargus på latin. Släktnamnet ”Circus” har av antikens författare använts om flera rovfåglar. Artnamnet ”pygargus” kommer av ”pyga” som betyder bakdel och syftar på den vita övergumpen. En starkt hotad klassisk Ölandsart. En slank långvingad kärrhök. Hanen av ängshök är gyllene grå och svart längst ut på vingarna. Karaktäristiskt för ängshökshanen är det dubbla tvärbanden på vingarna. Honan påminner om blå kärrhökshonan men är mycket mer slank och saknar också stäpphökshonans karaktäristiska halskrage.

Ängshök (Montagu´s Harrier) på Öland
Södra Öland 23/05/2021

Ängshök (Montagu´s Harrier), södra Öland
Ängshök (Montagu´s Harrier), södra Öland
Ängshök (Montagu´s Harrier), södra Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), södra Öland
Södra Öland 24/05/2019

Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, södra Öland
Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, södra Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, södra Öland
Hammarby, södra Öland, 26/05/2017

Ängshök (Montagu´s Harrier), Gräsgård s:n, Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Gräsgård s:n, Öland
Gräsgård s:n, södra Öland, 22/07/2015
Ängshök (Montagu´s Harrier), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland, 21/07/2015

Ängshök (Montagu´s Harrier), Frösslunda, Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Frösslunda, Öland
Frösslunda, södra Öland, 21/05/2011

Ängshök (Montagu´s Harrier), Stenåsabadet, Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, södra Öland, 23/05/2010
Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, Öland
Hammarby, södra Öland, 26/05/2008

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk