Prutgås (Brent Goose)

Prutgås heter Branta bernicla på latin. Branta betyder bränd, vilket syftar till det sotsvarta som fågeln har i sin fjäderdräkt, och bernicla syftar på ett kräftdjur. Prutgås är en mycket liten gås. Den är brungrå med svart hals med en liten vit halvmåneformig fläck på vardera sidan av halsen, den vita gumpen lyser också starkt hos denna svartmuskiga gåsen. I flykten rör hon vingarna rätt hastigt, men ej så fladdrigt som änderna. Under flykten hörs ett knorrande k n o t t från fåglarna i flocken. Det låter som ett oavbrutet mumlande, tilltar i styrka, när flocken nalkas, och dör bort en stund efter de passerat. Prutgås observeras framförallt i sydöstra Sverige under flyttning.

Prutgås (Brent Goose) längs Fyrvägen, Ölands Södra Udde
Fyrvägen, Ölands Södra Udde 09/10/2022
Prutgås (Brent Goose) vid Skogsbol, Halland
Skogsbol, Halland 31/10/2021
Prutgås (Brent Goose) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 12/10/2021
Prutgås (Brent Goose) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 23/07/2021
Prutgås (Brent Goose) vid Fyrvägen Ölands Södra Udde, Öland
Fyrvägen, Ölands Södra Udde 08/10/2018
Prutgås (Brent Goose) vid Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 08/10/2018
Prutgås (Brent Goose) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 10/07/2018
Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde
I anslutning till fyrvägen Ölands Södra Udde, Öland, 01/10/2017
Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde
I anslutning till fyrvägen Ottenby, södra Öland, 01/10/2016
Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde
I anslutning till fyrvägen Ottenby, södra Öland, 09/07/2013

Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde
Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde

Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde
I anslutning till fyrvägen Ottenby, södra Öland, 17/10/2010
Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde
I anslutning till fyrvägen Ottenby, södra Öland, 12/10/2008
Prutgås (Brent Goose), Ölands Södra Udde
I anslutning till fyrvägen Ottenby, södra Öland, 15/10/2007

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand