Brun kärrhök (Marsh Harrier)

Brun kärrhök heter Circus aeruginosus på latin. Circus har av antikens författare använts om flera rovfåglar. Aeruginosus betyder ”rostig” eller ”kopparärgig” och syftar på den rostbruna färgen.
Brun kärrhök har ett vingspann på 115-140 cm. En vuxen hane har svarta vingspetsar, ljust blågrå stjärt och delar av vingarna. Ryggen och inre delarna av vingarna är bruna medan huvudet och bröstet är gulvita. Den adulta hanens rygg och ovansidan av armpennorna och inre vingtäckarna är bruna. Handpennorna och de yttre vingtäckarna är ljust gråblå och det yttre vingpennorna är svarta. Den har en ljust gråblå stjärt och undersida.
Honan är mörkbrun med ljusare strupe, hjässa och framkant på vingarna. Ungfåglarna liknar honan. I flykten kretsar den med karakteristiskt lyftade vingar.

Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland

Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland 05/05/2023

Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Nisstäkt utanför Borlänge

Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Nisstäkt utanför Borlänge
Nisstäkt utanför Borlänge 05/07/2022
Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland 16/04/2022
Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Falsterbo Kanal, Skåne
Falsterbo Kanal, Skåne 21/08/2021
Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Getterön, Varberg i Halland
Getterön, Varberg i Halland 08/08/2020
Brun kärrhök hane (Marsh Harrier male) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka 11/04/2020
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Ottenby, Öland
Ottenby, Öland 22/05/2016
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Össby, Öland
Össby, Öland 21/05/2016

Brun kärrhök (Marsh Harrier), Morups Tånge, Halland

Brun kärrhök (Marsh Harrier), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 03/08/2015
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 21/04/2013
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Falsterbo Kanal, Skåne
Falsterbo Kanal, Skåne 09/09/2012
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Risinge, Öland
Risinge, Öland 09/06/2010
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg 30/06/2009
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg 02/08/2008

Brun kärrhök (Marsh Harrier), Stora Amundön, söder om Göteborg
Brun kärrhök (Marsh Harrier), Stora Amundön, söder om Göteborg

Brun kärrhök (Marsh Harrier), Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg 24/09/2006

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk