Sällsynta fåglar i Sverige

Sällsynta fåglar är något speciellt för många fågelskådare. Här har jag samlat några av de foto från fågelskådning på lite mer rara arter här i Sverige.

Lommar-Storkar

Vitnäbbad islom
Vitnäbbad islom.
Rallhäger
Rallhäger.
Natthäger vid Albrunna Kalkstensbrott
Natthäger.
St. Tropez
Kohäger.
Purpurhäger
Purpurhäger.
Bronsibis
Bronsibis.

Andra sällsynta fåglar som finns att hitta är vitnäbbad islom, mindre lira, klykstjärtad stormsvala, silkeshäger, ägretthäger, svart stork och skedstork.

Svanar-Gäss

Mindre sångsvan
Mindre sångsvan.
Rödhalsad gås
Rödhalsad gås.

Änder

Blåvingad årta
Blåvingad årta.
Svartand
Svartand.
Rödhuvad dykand
Ringand.
Ringand
Ringand.

Andra sällsynta fåglar som finns att hitta är amerikansk sjöorre, knölsvärta, vitnackad svärta och praktejder.

Rovfåglar

Gåsgam
Gåsgam.
Dvärgörn
Dvärgörn.
Ormörn
Ormörn.
Svartvingad glada
Svartvingad glada.

Andra sällsynta fåglar som jag har sett är mindre skrikörn, stäppörn, större skrikörn och aftonfalk.

Höns-Trappar

Prärietrana
Prärietrana.
Småtrapp
Småtrapp.

Andra sällsynta fåglar som jag har observerat är jungfrutrana, karolinasumphöna och dvärgsumphöna.

Vadare

Kaspisk pipare
Kaspisk pipare.
Stäppvipa
Stäppvipa.
Större gulbena
Större gulbena.
Tereksnäppa
Tereksnäppa.

Andra sällsynta fåglar som finns att hitta är prärielöpare, sibirisk tundrapipare, mongolpipare, tjockfot, rödvingad vadarsvala, orientvadarsvala, rödhalsad snäppa, långtåsnäppa, större beckasinsnäppa, mindre gulbena, wilsonsimsnäppa, dammsnäppa, tuvsnäppa, brednäbbad simsnäppa och styltlöpare.

Måsar-Alkor

Ismås
Ismås.
Rosenmås
Rosenmås.

Andra sällsynta fåglar är ringnäbbad mås, svarthuvad mås, tärnmås, vitvingad tärna, vitvingad trut och vittrut.

Duvor-Hackspettar

Större turturduva
Större turturduva.
Biätare
Biätare.
Andra sällsynta fåglar är dvärguv, mellanspett, härfågel och blåkråka.

Lärkor-Järnsparvar

Stensvala
Stensvala.
Hedpiplärka
Hedpiplärka.
Mongolpiplärka
Mongolpiplärka.
Svartstrupig järnsparv
Svartstrupig järnsparv.

Andra sällsynta fåglar är korttålärka, rostgumpsvala, svarthuvad gulärla och citronärla.

Sångare-Trastar

Isabellastenskvätta
Isabellastenskvätta.
Nunnestenskvätta
Nunnestenskvätta.
Polyglottsångare
Polyglottsångare.
Rödstrupig sångare
Rödstrupig sångare.
Träsksångare
Träsksångare.
Vattensångare
Vattensångare.

Andra sällsynta fåglar är sydnäkterglal, blåstjärt, vitgumpad buskskvätta, ökenstenskvätta, svarthalsad trast, bruntrast, iberisk gransångare, sammetshätta, bergstaigasångare, videsångare, brunsångare, bergssångare och sibirisk gransångare.

Mesar-Törnskator

Isabellatörnskata
Isabellatörnskata.
Ökenvarfågel
Ökenvarfågel.

Andra sällsynta fåglar är trädgårdsträdkrypare, rödhuvad törnskata och svartpannad törnskata.

Kråkfåglar-Fältsparvar

Rosenstare
Rosenstare.
Svarthuvad sparv
Svarthuvad sparv.

Andra sällsynta fåglar är tallsparv, gulbrynad saprv, gråhuvad sparv, sångsparv och tundrasparv.