Stjärtmes (Long-tailed Tit)

Stjärtmes heter Aegithalos caudatus på latin. Aegithalos är ett grekiskt ord för ”mes”. Caudatus betyder ”försedd med stjärt” eller ”långstjärtad”. Den har också kallats altita på grund av sin vana att förekomma vid alkärr eller sittandes i alar utmed åar och sjöstränder. En stjärtmes kroppslängd är omkring 15 centimeter och mer än halva längden utgörs av den långa stjärten. Stjärtmesen har vitt huvud, svart rygg och rödgråa skuldror. De undre kroppsdelarna är vitaktiga. Halsen förefaller mycket kort och näbben är ytterst liten. I flykten ser den ut som en liten ljus boll med svans. Flykten är hoppig och går i bågar. Verkar trivas bäst i fuktig löv- och blandskog med rik undervegetation och med inslag av döda och döende träd där den klänger vigt i tunna grenar och hänger ofta uppochner. Sången som hörs ganska sällan är ett drillande som påminner om blåmesens. Locklätet är ett sii-sii-siih.

Stjärtmes (Long-tailed Tit) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 13/11/2021

Stjärtmes (Long-tailed Tit) vid Torslandaviken, Göteborg

Stjärtmes (Long-tailed Tit) vid Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 10/01/2021
Stjärtmes (Long-tailed Tit) vid Forsbäck. Kungsbacka
Forsbäck, Kungsbacka 08/01/2021
Stjärtmes (Long-tailed Tit) vid Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 11/10/2018
Stjärtmes (Long-tailed Tit), Nygårdsskolan, Göteborg
Nygårdsskolan, söder om Göteborg, 23/11/2014
Stjärtmes (Long-tailed Tit), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg, 07/02/2013

Stjärtmes (Long-tailed Tit), Skintebo, söder om Göteborg
Stjärtmes (Long-tailed Tit), Skintebo, söder om Göteborg
Stjärtmes (Long-tailed Tit), Skintebo, söder om Göteborg

Stjärtmes (Long-tailed Tit), Skintebo, söder om Göteborg
Skintebo, söder om Göteborg, 12/02/2012

Stjärtmes (Long-tailed Tit), Punta Sabbioni, Italien

Stjärtmes (Long-tailed Tit), Punta Sabbioni, Italien
Punta Sabbioni, Italien, 03/07/2008

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel