Sävsparv (Reed Bunting)

Sävsparv heter Emberiza schoeniclus på latin. Det betyder ungefär sparven i säven. Sävsparv är en fågel som tillhör familjen fältsparvar. Hanen har svart huvud och nedanför en vit halsring. Honan har brun hjässa och en stor mörkbrön fläck på kinderna omramad av ljusa teckningar. Häckar vid sjöar, myrar och kärr över hela landet. Sjunger gärna från ett vasstrå eller busktopp.

Sävsparv (Reed Bunting) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland

Sävsparv (Reed Bunting) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland 22/04/2018
Sävsparv (Reed Bunting), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 17/09/2016
Sävsparv (Reed Bunting), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland, 16/07/2016
Sävsparv (Reed Bunting), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/07/2016
Sävsparv (Reed Bunting), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 29/08/2010

Sävsparv (Reed Bunting), Stora Amundö, söder om Göteborg

Sävsparv (Reed Bunting), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 18/03/2009
Sävsparv (Reed Bunting), Hovås Golfbanedamm, Göteborg
Hovås Golfbanedamm, söder om Göteborg, 05/06/2007

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv