Gravand (Shelduck)

Gravand heter Tadorna tadorna på latin vilket betyder just gravand. En mycket stor and, 61 cm, med ett mörkt grönsvart huvud, röd näbb och ett rödbrunt bröstband. Ganska allmän runt Sveriges kuster och häckar vid flacka sand- och lerstränder. Namnet gravand nämns första gången 1790. ”Grav” kommer av artens vana att häcka i, och ibland även gräva, gångar i jorden. Hanen och honan följs ständigt åt och är i regel parade för livet.

Gravand (Shelduck) vid Larssons våtmark söder om Halmstad
Larssons våtmark söder om Halmastad 03/07/2021
Gravand (Shelduck) vid Munkagårdsfloen i Halland
Munkagårdsfloen, Halland 12/06/2021
Gravand (Shelduck) vid Munkagårdsfloen i Halland
Munkagårdsfloen i Halland 28/03/2020
Gravand (Common shelduck) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 03/05/2019
Gravand (Common shelduck) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 16/02/2019
Gravand (Shelduck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/04/2017
Gravand (Shelduck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/05/2016
Gravand (Shelduck), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 21/04/2013
Gravand (Shelduck), söder om Stora Amundö, Göteborg
1K-fåglar, Stora Amundön, söder om Göteborg, 25/07/2011
Gravand (Shelduck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 23/04/2011
Gravand (Shelduck), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 03/07/2010
Gravand (Shelduck), Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 29/06/2010
Gravand (Shelduck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 02/05/2010

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, söder om Göteborg

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 17/03/2009
Gravand (Shelduck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 21/04/2007

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand