Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon)

Pilgrimsfalk heter Falco peregrinus på latin. ”Falco” betyder skära och syftar på näbbens form, medans ”peregrinus” betyder vandrare eller främling. Pilgrimsfalken är en stor falk med ett vingspann på 80-110 cm. Erik Rosenberg skriver – Hanen är stor som en kråka i kroppen, honan nästan som en korp. Gammal fågel har mörk rygg och ljus undersida med karaktäristisk skarp och tydlig mustachteckning. När han fått överblick över ett område kan han plötsligt som en pil skjuta iväg mot ett mer eller mindre avlägset mål.

Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon) strax söder om Gräsgård, Öland
Söder om Gräsgård, Öland 09/10/2022
Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon) vid Munkagårdsfloen, Halland
Munkagårdsfloen, Halland 21/07/2021
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Munkagård, Halland
Munkagård, Halland, 03/09/2017
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Stafsinge, Halland
Stafsinge, Halland, 02/01/2017

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg
Gasklockan, Göteborg 08/02/2015
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Falsterbo Kanal, Skåne
Falsterbo kanal, Skåne 09/09/2012
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 08/09/2012
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg
Gasklockan, Göteborg 12/02/2012

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg
Gasklockan, Göteborg 13/02/2011
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Lilla Holmsjön, Borlänge
Lilla Holmsjön, Borlänge 25/08/2009
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Skintebo hamn, Göteborg
Skintebo hamn, Göteborg 04/03/2008
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg
Gasklockan, Göteborg 08/12/2007
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Peregrine Falcon vid Gasklockan i Göteborg
Gasklockan, Göteborg 03/02/2007

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk