Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)

Större hackspett heter Dendrocopos major på latin. Det betyder, större trädhuggare.
Större hackspett är vår vanligaste hackspett. Karaktäristiskt är de två avlånga vita skulderfläckarna och den röda undergumpen. Längden är 23–25 cm. Fullvuxna hanar har också en svart hjässa med en röd fläck i nacken medan fullvuxna honor och ungfåglar saknar rött på hjässan.

Större hackspett (Great Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 10/04/2022
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Stora Amundö. Göteborg 26/03/2022
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 05/07/2021
Större hackspett vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 05/03/2021

Större hackspett (Great Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg

Större hackspett (Great Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg

Större hackspett (Great Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 13/04/2019
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalarna 27/12/2015
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalarna 05/01/2014
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg 17/02/2013
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 02/04/2011
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 25/06/2007
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 29/04/2006

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta