Törnsångare (Common Whitethroat)

Törnsångare heter Sylvia communis på latin. Det betyder ”allmän i skogen”. Törnsångare blir omkring 13-15 cm lång. Ovansidan är gråbrun, vingarna är rödbruna och undersidan beigevit. Den har en vitaktig strupe, tunn vit ögonring och relativt lång stjärt. Hanen har grå och honan brun hjässa. Trivs i buskrika marker.

Törnsångare (Common Whitethroat) vid Västerstadsviken, Öland

Törnsångare (Common Whitethroat) vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 10/05/2018
Törnsångare (Common Whitethroat), Kungsgården, Ottenby, Öland
Kungsgården, Ottenby, Öland, 21/05/2016
Törnsångare (Common Whitethroat), Hovs Hallar, Båstad, Skåne
Hovs Hallar, Båstad, Skåne 23/07/2014
Törnsångare (Common Whitethroat), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 22/05/2014
Törnsångare (Common Whitethroat), Ottenby, södra Öland
Ottenby, södra Öland, 22/05/2010

Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg

Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 24/05/2009
Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 03/05/2009
Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 06/05/2008
Törnsångare (Common Whitethroat), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 29/04/2007
Törnsångare (Common Whitethroat), Ragnhildsholmen, Kungälv
Ragnhildsholmen, väster Kungälv, 05/06/2006