Kärrsångare (Marsh Warbler)

Kärrsångare heter Acrocephalus palustris på latin. Släktnamnet Acrocephalus kommer av ”acros” som betyder spets och ”cephalus” som är huvud, som syftar på den tillplattade och spetsiga huvudformen.

Kärrsångaren är ungefär 13 cm. Ovansidan är gråbrun och undersidan gulvit. Den har vitaktig strupe och spetsig näbb. Enklast att identifiera den är genom sången. I ett mycket snabbt tempo visslar, knäpper och svirrar den ofta väl dold inne i vassen eller ett snår nära vatten. Kärrsångaren är en mycket skicklig imitatör och härmar flera olika fågelarters läten men lägger även in passager av torra drilljud ”pirri-pirri” och hesa ”tzääh”.

Finns i södra och mellersta Sverige.

Kärrsångare (Marsh Warbler) vid Haga Kile, Billdal utanför Göteborg

Kärrsångare (Marsh warbler) vid Haga KIle, Billdal utanför Göteborg
Haga Kile, Billdal utanför Göteborg

Kärrsångare (Marsh Warbler) vid Skintebo hamn, Göteborg

Kärrsångare (Marsh Warbler) vid Skintebo hamn, Göteborg
Skintebo hamn, Göteborg 20/06/2020
Kärrsångare (Marsh Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/07/2014

Kärrsångare (Marsh Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg

Kärrsångare (Marsh Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/06/2011

Kärrsångare (Marsh Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Kärrsångare (Marsh Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg

Kärrsångare (Marsh Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg, 09/06/2007

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rubinnäktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta |Medelhavsstenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Baltimoretrupial | Bergstaigasångare | Bergsångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Gräshoppsångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Tajgasångare | Trastsångare | Trädgårdssångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare