Kärrsångare (Marsh Warbler)

Kärrsångare (Marsh Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/07/2014

Kärrsångare (Marsh Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg

Kärrsångare (Marsh Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/06/2011

Kärrsångare (Marsh Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Kärrsångare (Marsh Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg

Kärrsångare (Marsh Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg, 09/06/2007