Småtärna (Little Tern)

Småtärna heter Sterna albifrons på latin. Släktnamnet Sterna är en latinisering av de frisiska ordet ”stirn” som ursprungligen torde vara ljudhärmande. Artnamnet albifrons betyder ”vitpannad”. Småtärna är vår minsta tärna. I storlek 21-25 cm med vingspann 41-47 cm. Gul näbb med svart spets. Svart hjässa med en vit kil mellan näbbroten och ögonen. Häckar i södra Sverige.

Småtärna vid Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland 02/07/2022

Småtärna (Little Tern) vid Ventlinge strand, Öland
Småtärna (Little Tern) vid Ventlinge strand, Öland

Småtärna (Little Tern) vid Ventlinge strand, Öland
Ventlinge strand, Öland 28/05/2021

Småtärna (Little Tern) vid Seby Läge, Öland

Småtärna (Little Tern) vid Seby Läge, Öland
Seby Läge, Öland 09/07/2018

Småtärna (Little Tern), Ölands Södra Udde, Öland

Småtärna (Little Tern), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 28/05/2017
Småtärna (Little Tern), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 21/07/2015
Småtärna (Little Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 28/05/2014

Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland
Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland
Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland

Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland, 27/05/2013
Småtärna (Little Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 21/05/2011
Småtärna (Little Tern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 02/07/2007
Småtärna (Little Tern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 30/06/2007
Småtärna (Little Tern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 25/06/2007

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule